เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - จิรัฐกาล-เขมราฐ

จิรัฐกาล-เขมราฐ
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (รังสิต) บขส.รังสิต
โทร 061-4359280 / 083-8964013
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร บขส.ยโสธร
โทร 090-0469782
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องจำหน่ายจิรัฐกาล-เขมราฐ ช่อง3
โทร 0927325333 , 02-9360365
จุดจอด อ.ป่าติ้ว ตรงข้ามการไฟฟ้าป่าติ้ว
โทร 082-6965090
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ หน้าโรงพยาบาลอำนาจเจริญ
โทร 081-2661018
จุดจอด อ.ประทุมราช จุดจำหนายตั๋วตลาดบขส.
โทร 090-8306921
จุดจอด อ.หนองผือ อยู่ข้างเชิดชัยทัวร์หนองผือ
โทร 081-9762731
จุดจอด อ.เขมราฐ ปั๊มปตท.เขมราฐ
โทร 083-1317273
จุดจอด อ.โพธิ์ไทร หน้าโลตัสโพธิ์ไทร
โทร 091-5930081
จุดจอดบ้านหัวนา จุดขายตั๋วจิรัฐกาลบ้านหัวนา
โทร 090-9580291

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว จิรัฐกาล-เขมราฐ

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 18:10 ป.1 567
20:40 น. 06:10 +1d ป.1 567

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ยโสธร

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 17:50 ป.1 517
20:40 น. 05:50 +1d ป.1 517

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อำนาจเจริญ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 18:40 +1d ป.1 567
20:40 น. 06:40 +1d ป.1 567

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จดจอดบ้านคันพะลาน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 21:20 ป.1 666
20:40 น. 09:20 +1d ป.1 666

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เขมราฐ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 20:20 ป.1 634
20:40 น. 08:20 +1d ป.1 634

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โพธิ์ไทร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 21:00 ป.1 666
20:40 น. 09:00 +1d ป.1 666

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหัวนา

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 20:30 ป.1 666
20:40 น. 08:30 +1d ป.1 666

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากแซง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 21:40 ป.1 666
20:40 น. 09:40 +1d ป.1 666

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองผือ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:40 น. 19:50 ป.1 634
20:40 น. 07:50 +1d ป.1 634

จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 17:30 ป.1 567
18:00 น. 02:00 +1d ป.1 567

บขส. ยโสธร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 17:30 ป.1 517
18:30 น. 02:00 +1d ป.1 517

บขส. อำนาจเจริญ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:15 น. 17:30 ป.1 567
17:45 น. 02:00 +1d ป.1 567

จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 17:30 ป.1 634
16:30 น. 02:00 +1d ป.1 634

จุดจอด อ.โพธิ์ไทร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 17:30 ป.1 666
16:00 น. 02:00 +1d ป.1 666

จุดจอดบ้านหัวนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 17:30 ป.1 666
16:10 น. 02:00 +1d ป.1 666

จุดจอดปากแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 17:30 ป.1 666
15:30 น. 02:00 +1d ป.1 666

จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 17:30 ป.1 634
17:00 น. 02:00 +1d ป.1 634

ภาพเที่ยวรถ จิรัฐกาล-เขมราฐ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ป่าติ้วกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ยโสธรกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อำนาจเจริญกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จดจอดบ้านคันพะลานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เขมราฐกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โพธิ์ไทรกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหัวนากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากแซงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองผือจุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. ยโสธร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. อำนาจเจริญ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.โพธิ์ไทร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านหัวนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดปากแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »