เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - นครศรีราชาทัวร์

นครศรีราชาทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ช่องหมายเลข 67 , 68
โทร 02-8946220
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ช่องจำหน่ายตั๋วนครศรีราชาทัวร์
โทร 075-343851 , 075-343852
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง ตรงข้ามตลาดโลตัสปากพนัง
โทร 075-518132 , 075-333890 , 086-4758467

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว นครศรีราชาทัวร์

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นครศรีธรรมราช

ค้นเมื่อ : 18-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 18:30 ป.1 666
17:30 น. 04:30 +1d VIP 32 777
18:30 น. 05:30 +1d VIP 32 777
19:30 น. 06:30 +1d VIP 24 1,036

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ปากพนัง

ค้นเมื่อ : 18-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 19:30 ป.1 695
18:30 น. 06:30 +1d VIP 32 811

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 17:30 ป.1 666
18:30 น. 04:30 +1d VIP 32 777

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สุราษฎร์ธานี

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 17:15 ป.1 558
18:30 น. 04:15 +1d VIP 32 651

บขส. นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 20:00 ป.1 666
17:30 น. 04:30 +1d VIP 32 777
18:00 น. 05:00 +1d VIP 24 1,036
18:10 น. 05:10 +1d VIP 32 777

บขส. อ.ปากพนัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 20:00 ป.1 695
17:10 น. 05:10 +1d VIP 32 811

ภาพเที่ยวรถ นครศรีราชาทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นครศรีธรรมราชกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ปากพนังกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สุราษฎร์ธานีบขส. นครศรีธรรมราช - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. อ.ปากพนัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »