บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

กาญจบุรี เอ็กซ์เพรส
สถานีขนส่งผู้โดยสารขนาดเล็ก (จตุจักร) อาคาร D ช่อง D8
โทร 098-739-8034
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
โทร 062-895-9309
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.กาญจนบุรี สถานีขนส่งผู้โดยสารจ.กาญจนบุรี
โทร 064-409-4706

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ลูกแก

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 07:20 ม.2 90
06:30 น. 08:20 ม.2 90
07:30 น. 09:20 ม.2 90
08:30 น. 10:20 ม.2 90
09:30 น. 11:20 ม.2 90
10:30 น. 12:20 ม.2 90
11:30 น. 13:20 ม.2 90
12:30 น. 14:20 ม.2 90
13:30 น. 15:20 ม.2 90
14:30 น. 16:20 ม.2 90
15:30 น. 17:20 ม.2 90
16:30 น. 18:20 ม.2 90
17:30 น. 19:20 ม.2 90
18:30 น. 20:20 ม.2 90
19:10 น. 21:00 ม.2 90
19:50 น. 21:40 ม.2 90
20:30 น. 22:20 ม.2 90

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่าม่วง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 07:50 ม.2 110
06:30 น. 08:50 ม.2 110
07:30 น. 09:50 ม.2 110
08:30 น. 10:50 ม.2 110
09:30 น. 11:50 ม.2 110
10:30 น. 12:50 ม.2 110
11:30 น. 13:50 ม.2 110
12:30 น. 14:50 ม.2 110
13:30 น. 15:50 ม.2 110
14:30 น. 16:50 ม.2 110
15:30 น. 17:50 ม.2 110
16:30 น. 18:50 ม.2 110
17:30 น. 19:50 ม.2 110
18:30 น. 20:50 ม.2 110
19:10 น. 21:30 ม.2 110
19:50 น. 22:10 ม.2 110
20:30 น. 22:50 ม.2 110

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่ามะกา

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 07:30 ม.2 100
06:30 น. 08:30 ม.2 100
07:30 น. 09:30 ม.2 100
08:30 น. 10:30 ม.2 100
09:30 น. 11:30 ม.2 100
10:30 น. 12:30 ม.2 100
11:30 น. 13:30 ม.2 100
12:30 น. 14:30 ม.2 100
13:30 น. 15:30 ม.2 100
14:30 น. 16:30 ม.2 100
15:30 น. 17:30 ม.2 100
16:30 น. 18:30 ม.2 100
17:30 น. 19:30 ม.2 100
18:30 น. 20:30 ม.2 100
19:10 น. 21:10 ม.2 100
19:50 น. 21:50 ม.2 100
20:30 น. 22:30 ม.2 100

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่าเรือ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 07:40 ม.2 110
06:30 น. 08:40 ม.2 110
07:30 น. 09:40 ม.2 110
08:30 น. 10:40 ม.2 110
09:30 น. 11:40 ม.2 110
10:30 น. 12:40 ม.2 110
11:30 น. 13:40 ม.2 110
12:30 น. 14:40 ม.2 110
13:30 น. 15:40 ม.2 110
14:30 น. 16:40 ม.2 110
15:30 น. 17:40 ม.2 110
16:30 น. 18:40 ม.2 110
17:30 น. 19:40 ม.2 110
18:30 น. 20:40 ม.2 110
19:10 น. 21:20 ม.2 110
19:50 น. 22:00 ม.2 110
20:30 น. 22:40 ม.2 110

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. กาญจนบุรี

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 08:20 ม.2 110
06:30 น. 09:20 ม.2 110
07:30 น. 10:20 ม.2 110
08:30 น. 11:20 ม.2 110
09:30 น. 12:20 ม.2 110
10:30 น. 13:20 ม.2 110
11:30 น. 14:20 ม.2 110
12:30 น. 15:20 ม.2 110
13:30 น. 16:20 ม.2 110
14:30 น. 17:20 ม.2 110
15:30 น. 18:20 ม.2 110
16:30 น. 19:20 ม.2 110
17:30 น. 20:20 ม.2 110
18:30 น. 21:20 ม.2 110
19:10 น. 22:00 ม.2 110
19:50 น. 22:40 ม.2 110
20:30 น. 23:20 ม.2 110

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.บ้านโป่ง

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:30 น. 07:10 ม.2 90
06:30 น. 08:10 ม.2 90
07:30 น. 09:10 ม.2 90
08:30 น. 10:10 ม.2 90
09:30 น. 11:10 ม.2 90
10:30 น. 12:10 ม.2 90
11:30 น. 13:10 ม.2 90
12:30 น. 14:10 ม.2 90
13:30 น. 15:10 ม.2 90
14:30 น. 16:10 ม.2 90
15:30 น. 17:10 ม.2 90
16:30 น. 18:10 ม.2 90
17:30 น. 19:10 ม.2 90
18:30 น. 20:10 ม.2 90
19:10 น. 20:50 ม.2 90
19:50 น. 21:30 ม.2 90
20:30 น. 22:10 ม.2 90

จุดจอด ต.ลูกแก - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:30 น. 05:20 ม.2 90
05:00 น. 05:50 ม.2 90
05:40 น. 07:20 ม.2 90
05:50 น. 06:40 ม.2 90
06:10 น. 07:50 ม.2 90
06:20 น. 07:10 ม.2 90
06:50 น. 08:30 ม.2 90
06:50 น. 07:40 ม.2 90
07:20 น. 08:10 ม.2 90
07:30 น. 09:10 ม.2 90
07:50 น. 08:40 ม.2 90
08:20 น. 09:10 ม.2 90
08:50 น. 09:40 ม.2 90
09:30 น. 10:20 ม.2 90
10:10 น. 11:00 ม.2 90
10:50 น. 11:40 ม.2 90
11:30 น. 12:20 ม.2 90
12:10 น. 13:00 ม.2 90
12:50 น. 13:40 ม.2 90
13:20 น. 14:10 ม.2 90
13:50 น. 14:40 ม.2 90
14:20 น. 15:10 ม.2 90
14:50 น. 15:40 ม.2 90
15:20 น. 16:10 ม.2 90
15:50 น. 16:40 ม.2 90
16:20 น. 17:10 ม.2 90
16:50 น. 17:40 ม.2 90
17:30 น. 18:20 ม.2 90
18:10 น. 19:00 ม.2 90
19:00 น. 19:50 ม.2 90
20:00 น. 20:50 ม.2 90

จุดจอด อ.ท่าม่วง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:50 น. 05:20 ม.2 110
04:20 น. 05:50 ม.2 110
05:00 น. 07:20 ม.2 110
05:10 น. 06:40 ม.2 110
05:30 น. 07:50 ม.2 110
05:40 น. 07:10 ม.2 110
06:10 น. 08:30 ม.2 110
06:10 น. 07:40 ม.2 110
06:40 น. 08:10 ม.2 110
06:50 น. 09:10 ม.2 110
07:10 น. 08:40 ม.2 110
07:40 น. 09:10 ม.2 110
08:10 น. 09:40 ม.2 110
08:50 น. 10:20 ม.2 110
09:30 น. 11:00 ม.2 110
10:10 น. 11:40 ม.2 110
10:50 น. 12:20 ม.2 110
11:30 น. 13:00 ม.2 110
12:10 น. 13:40 ม.2 110
12:40 น. 14:10 ม.2 110
13:10 น. 14:40 ม.2 110
13:40 น. 15:10 ม.2 110
14:10 น. 15:40 ม.2 110
14:40 น. 16:10 ม.2 110
15:10 น. 16:40 ม.2 110
15:40 น. 17:10 ม.2 110
16:10 น. 17:40 ม.2 110
16:50 น. 18:20 ม.2 110
17:30 น. 19:00 ม.2 110
18:20 น. 19:50 ม.2 110
19:20 น. 20:50 ม.2 110

จุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:15 น. 05:20 ม.2 100
04:45 น. 05:50 ม.2 100
05:25 น. 07:20 ม.2 100
05:35 น. 06:40 ม.2 100
05:55 น. 07:50 ม.2 100
06:05 น. 07:10 ม.2 100
06:35 น. 08:30 ม.2 100
06:35 น. 07:40 ม.2 100
07:05 น. 08:10 ม.2 100
07:15 น. 09:10 ม.2 100
07:35 น. 08:40 ม.2 100
08:05 น. 09:10 ม.2 100
08:35 น. 09:40 ม.2 100
09:15 น. 10:20 ม.2 100
09:55 น. 11:00 ม.2 100
10:35 น. 11:40 ม.2 100
11:15 น. 12:20 ม.2 100
11:55 น. 13:00 ม.2 100
12:35 น. 13:40 ม.2 100
13:05 น. 14:10 ม.2 100
13:35 น. 14:40 ม.2 100
14:05 น. 15:10 ม.2 100
14:35 น. 15:40 ม.2 100
15:05 น. 16:10 ม.2 100
15:35 น. 16:40 ม.2 100
16:05 น. 17:10 ม.2 100
16:35 น. 17:40 ม.2 100
17:15 น. 18:20 ม.2 100
17:55 น. 19:00 ม.2 100
18:45 น. 19:50 ม.2 100
19:45 น. 20:50 ม.2 100

จุดจอด อ.ท่าเรือ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:05 น. 05:20 ม.2 110
04:35 น. 05:50 ม.2 110
05:15 น. 07:20 ม.2 110
05:25 น. 06:40 ม.2 110
05:45 น. 07:50 ม.2 110
05:55 น. 07:10 ม.2 110
06:25 น. 08:30 ม.2 110
06:25 น. 07:40 ม.2 110
06:55 น. 08:10 ม.2 110
07:05 น. 09:10 ม.2 110
07:25 น. 08:40 ม.2 110
07:55 น. 09:10 ม.2 110
08:25 น. 09:40 ม.2 110
09:05 น. 10:20 ม.2 110
09:45 น. 11:00 ม.2 110
10:25 น. 11:40 ม.2 110
11:05 น. 12:20 ม.2 110
11:45 น. 13:00 ม.2 110
12:25 น. 13:40 ม.2 110
12:55 น. 14:10 ม.2 110
13:25 น. 14:40 ม.2 110
13:55 น. 15:10 ม.2 110
14:25 น. 15:40 ม.2 110
14:55 น. 16:10 ม.2 110
15:25 น. 16:40 ม.2 110
15:55 น. 17:10 ม.2 110
16:25 น. 17:40 ม.2 110
17:05 น. 18:20 ม.2 110
17:45 น. 19:00 ม.2 110
18:35 น. 19:50 ม.2 110
19:35 น. 20:50 ม.2 110

บขส. กาญจนบุรี - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:30 น. 05:20 ม.2 110
04:00 น. 05:50 ม.2 110
04:40 น. 07:20 ม.2 110
04:50 น. 06:40 ม.2 110
05:10 น. 07:50 ม.2 110
05:20 น. 07:10 ม.2 110
05:50 น. 08:30 ม.2 110
05:50 น. 07:40 ม.2 110
06:20 น. 08:10 ม.2 110
06:30 น. 09:10 ม.2 110
06:50 น. 08:40 ม.2 110
07:20 น. 09:10 ม.2 110
07:50 น. 09:40 ม.2 110
08:30 น. 10:20 ม.2 110
09:10 น. 11:00 ม.2 110
09:50 น. 11:40 ม.2 110
10:30 น. 12:20 ม.2 110
11:10 น. 13:00 ม.2 110
11:50 น. 13:40 ม.2 110
12:20 น. 14:10 ม.2 110
12:50 น. 14:40 ม.2 110
13:20 น. 15:10 ม.2 110
13:50 น. 15:40 ม.2 110
14:20 น. 16:10 ม.2 110
14:50 น. 16:40 ม.2 110
15:20 น. 17:10 ม.2 110
15:50 น. 17:40 ม.2 110
16:30 น. 18:20 ม.2 110
17:10 น. 19:00 ม.2 110
18:00 น. 19:50 ม.2 110
19:00 น. 20:50 ม.2 110

จุดจอด อ.บ้านโป่ง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:10 น. 05:50 ม.2 90
06:00 น. 06:40 ม.2 90
06:30 น. 07:10 ม.2 90
07:00 น. 07:40 ม.2 90
07:30 น. 08:10 ม.2 90
08:00 น. 08:40 ม.2 90
08:30 น. 09:10 ม.2 90
09:00 น. 09:40 ม.2 90
09:40 น. 10:20 ม.2 90
10:20 น. 11:00 ม.2 90
11:00 น. 11:40 ม.2 90
11:40 น. 12:20 ม.2 90
12:20 น. 13:00 ม.2 90
13:00 น. 13:40 ม.2 90
13:30 น. 14:10 ม.2 90
14:00 น. 14:40 ม.2 90
14:30 น. 15:10 ม.2 90
15:00 น. 15:40 ม.2 90
15:30 น. 16:10 ม.2 90
16:00 น. 16:40 ม.2 90
16:30 น. 17:10 ม.2 90
17:00 น. 17:40 ม.2 90
17:40 น. 18:20 ม.2 90
18:20 น. 19:00 ม.2 90
19:10 น. 19:50 ม.2 90
20:10 น. 20:50 ม.2 90

ภาพเที่ยวรถ บริษัท กาญจนบุรี เอ็กซ์เพรส จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ลูกแกกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่าม่วงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่ามะกากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.ท่าเรือกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. กาญจนบุรีกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.บ้านโป่งจุดจอด ต.ลูกแก - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อ.ท่าม่วง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อ.ท่ามะกา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อ.ท่าเรือ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. กาญจนบุรี - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีจุดจอด อ.บ้านโป่ง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »