บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

ปิยะรุ่งเรืองทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร 044-270092,080-2952003
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หาดใหญ่ ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะทัวร์ (ปิยะรุ่งเรืองทัวร์)
โทร 0-7446-5203
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 49,50,56, 57, 58
โทร 0-2894-6330,02-894-6331
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา ติดต่อรับตั๋วได้ที่ บขส.สงขลา อาคารA1 ชั้น1 ช่องจำหน่ายตั๋วที่ 29,30,31
โทร 074-311077
ท่าพัทยา ช่องจำหน่ายตั๋วปิยะรุ่งเรืองทัวร์
โทร 038-410-748

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:10 น. 02:40 +1d VIP 32 741
17:00 น. 03:00 +1d ป.1 635
17:40 น. 04:10 +1d VIP 32 741

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นราธิวาส

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 11:00 +1d ป.1 949

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตากใบ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 11:00 +1d ป.1 1,001

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สุไหงโกลก

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 12:00 +1d ป.1 1,001

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.แม่ขรี

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:10 น. 04:10 +1d VIP 32 916
17:00 น. 06:00 +1d ป.1 785

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. พัทลุง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:10 น. 04:10 +1d VIP 32 823
17:00 น. 05:00 +1d ป.1 706

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ม่วงงาม

ค้นเมื่อ : 20-21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 06:00 +1d VIP 32 962

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.รัตภูมิ

ค้นเมื่อ : 19-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 05:30 +1d VIP 32 916

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.สทิงพระ

ค้นเมื่อ : 19-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 05:40 +1d VIP 32 911

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดด่านพรมแดนสะเดา

ค้นเมื่อ : 19-21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 09:00 +1d VIP 32 970

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สงขลา

ค้นเมื่อ : 19-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 08:40 +1d VIP 32 962

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 19-21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 06:30 +1d VIP 32 916
16:10 น. 06:10 +1d VIP 32 916
18:00 น. 08:00 +1d VIP 32 916
18:40 น. 08:40 +1d ป.1 785

บขส. สงขลา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 08:00 +1d VIP 32 962
15:00 น. 07:00 +1d VIP 32 962

บขส. หาดใหญ่ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21-22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 06:30 +1d VIP 32 916
15:30 น. 06:30 +1d VIP 32 916
17:00 น. 05:30 +1d VIP 32 916
18:00 น. 09:00 +1d ป.1 785

บขส. หาดใหญ่ - นครราชสีมา แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 10:00 +1d VIP 32 1,166
16:30 น. 10:00 +1d VIP 24 1,554

บขส. หาดใหญ่ - จุดจอดพัทยา

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:30 น. 05:30 +1d VIP 32 1,069
15:30 น. 05:30 +1d VIP 24 1,425

นครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 08:00 +1d VIP 32 1,166
16:00 น. 08:00 +1d VIP 24 1,554

จุดจอดพัทยา - บขส. หาดใหญ่

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 06:00 +1d VIP 32 1,069
17:30 น. 06:00 +1d VIP 24 1,425

ภาพเที่ยวรถ บริษัท ปิยะรุ่งเรืองทัวร์ จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นราธิวาสกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตากใบกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สุไหงโกลกกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.แม่ขรีกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. พัทลุงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ม่วงงามกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.รัตภูมิกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด อ.สทิงพระกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดด่านพรมแดนสะเดากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สงขลากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. หาดใหญ่บขส. สงขลา - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. หาดใหญ่ - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. หาดใหญ่ - นครราชสีมา แห่งที่ 2บขส. หาดใหญ่ - จุดจอดพัทยานครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. หาดใหญ่จุดจอดพัทยา - บขส. หาดใหญ่

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »