บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

เชิดชัยทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข ช่อง 31,49
โทร 061-0239292, 084-9827410
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 1 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-3773311,090-9260144
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา แห่งที่ 2 ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์ ชานชาลาที่ 17
โทร 088-3773322, 095-8713122
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บุรีรัมย์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-143-7040
จุดจอดลำปลายมาศ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 093-532-5566
จุดจอดกระสัง(แยกระกา) จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-660-0878,094-152-2559
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุรินทร์ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-017-8415,061-023-9292
จุดจอดศีขรภูมิ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-067-2035,088-711-1384
จุดจอดสำโรงทาบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-541-0757
จุดจอดห้วยทับทัน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-932-4747,045-699-017
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-165-8987,095-155-6946
จุดจอดยางชุมน้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-089-6355
จุดจอดหนองขุ่น จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-499-8607,086-499-8603
จุดจอดม่วงสามสิบ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8409,061-942-1717
จุดจอดสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-661-9131
จุดจอดขุขันธ์ เก่า จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-645-8250,085-479-8407
จุดจอดขุขันธ์ ใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-885-3210
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปราสาท ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-579-3458,061-023-9292
จุดจอดกาบเชิง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 084-961-4257,061-023-9292
จุดจอดแนงมุด จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-298-9598
จุดจอดพนมดงรัก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-012-8151,093-238-34451
จุดจอดประโคนชัย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.นางรอง ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 092-863-8423,061-023-9292
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-8173760
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อำนาจเจริญ ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-6342448
จุดจอดห้วยสะแบก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 063-072-4548
จุดจอดเสนานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-636-1963
จุดจอดเลิงนกทา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 087-779-9511
จุดจอดนิมคำสร้อย จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-841-6617
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 064-592-9513
จุดจอดปทุมวงศา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-131-9496
จุดจอดหนองผือ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-976-2731
จุดจอดเขมราฐ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-479-8401
จุดจอดสว่างแดนดิน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-170-7887
จุดจอดดอนเขือง จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-048-7457
จุดจอดพังโคน จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 099-565-5184
จุดจอดพรรณานิคม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 065-087-4472
จุดจอดดงมะไฟ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-462-4578
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 061-925-8333
จุดจอดน้ำปลีก จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 088-114-2058
จุดจอดลืออำนาจ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-246-1051
จุดจอดพนา จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 086-336-5635
จุดจอดตระการ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-955-0848
จุดจอดศรีเมืองใหม่ จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-610-8186
จุดจอดโขงเจียม จุดจำหน่ายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-406-1124

เชิดชัยทัวร์ ภาคเหนือ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิษณุโลก แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-986311
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดนครสวรรค์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 098-1944256,081-6748724
จุดจอด ม.นเรศวร จุดจำหน่ายตั๋ว ม.นเรศวร เซเว่นประตู 1
โทร 086-9335695
จุดจอดวัดโสถ์ จุดจำหน่ายตั๋ววัดโบสถ์
โทร 085-2940690
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอุตรดิตถ์ ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 055-403717
จุดจอดสลกบาตร จุดจำหน่ายตั๋วสลกบาตร
โทร 094-7611986
จุดจอดคลองขลุง จุดจำหน่ายตั๋วคลองขลุง
โทร 086-9334688
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 094-7122646
จุดจอดวังเจ้า จุดจำหน่ายตั๋ววังเจ้า
โทร 086-4170447
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตาก ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-9473206
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.แม่สอด ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 089-7089448
จุดจอดตากฟ้า จุดจำหน่ายตั๋วตากฟ้า
โทร 096-8501436
จุดจอดไพรศาลี จุดจำหน่ายตั๋วไพรศาลี
โทร 083-4894197
จุดจอดหนองบัว จุดจำหน่ายตั๋วหนองบัว
โทร 087-2002825
จุดจอดเขาทราย จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดทับคล้อ จุดจำหน่ายตั๋วเขาทราย
โทร 081-4756208
จุดจอดตะพานหิน จุดจำหน่ายตั๋วตะพานหิน
โทร 088-8444244
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพิจิตร ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 062-5549235
จุดจอด ม.พะเยา1 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างหอพักหญิงนัมเบอร์วัน
โทร 061-8107963
จุดจอด ม.พะเยา2 จุดจำหน่ายตั๋ว ม.พะเยา ข้างบ้านพักสุริยะ
โทร 088-4167488
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดพะเยา ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 085-0361092
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2 ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 081-9502982
สถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สาย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 080-0525455
จุดจอดพรานกระต่าย จุดจำหน่ายตั๋วพรานกระต่าย
โทร 063-4831816
จุดจอดคีรีมาศ จุดจำหน่ายตั๋วคีรีมาศ
โทร 099-2433879,096-8539695
จุดจอดศรีสำโรง จุดจำหน่ายตั๋วศรีสำโรง
โทร 099-4235854
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสุโขทัย ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์
โทร 091-8606090
จุดจอดสวรรคโลก จุดจำหน่ายตั๋วสวรรคโลก
โทร 089-7041247
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ช่องขายตั๋วเชิดชัยทัวร์ หมายเลขช่อง 5,35,36
โทร 061-303434

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 01:34 +1d ป.1 380

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. แม่สอด

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 17:30 ป.1 442
19:30 น. 03:30 +1d ป.1 442

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านแพง

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 08:15 +1d ป.1 650

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. นครพนม

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:20 +1d ป.1 675

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.สูงเนิน

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:15 ป.1 222
05:00 น. 08:15 ป.1 222
06:20 น. 09:35 ป.1 222
07:10 น. 10:25 ป.1 222
08:00 น. 11:15 ป.1 222
08:40 น. 11:55 ป.1 222
09:30 น. 12:45 ป.1 222
10:30 น. 13:45 ป.1 222
11:30 น. 14:45 ป.1 222
12:30 น. 15:45 ป.1 222
13:30 น. 16:45 ป.1 222
14:30 น. 17:45 ป.1 222
15:30 น. 18:45 ป.1 222
16:20 น. 19:35 ป.1 222
17:10 น. 20:25 ป.1 222
18:00 น. 21:15 ป.1 222
19:00 น. 22:15 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สีคิ้ว

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:00 ป.1 222
05:00 น. 08:00 ป.1 222
06:20 น. 09:20 ป.1 222
07:10 น. 10:10 ป.1 222
08:00 น. 11:00 ป.1 222
08:40 น. 11:40 ป.1 222
09:30 น. 12:30 ป.1 222
10:30 น. 13:30 ป.1 222
11:30 น. 14:30 ป.1 222
12:30 น. 15:30 ป.1 222
13:30 น. 16:30 ป.1 222
14:30 น. 17:30 ป.1 222
15:30 น. 18:30 ป.1 222
16:20 น. 19:20 ป.1 222
17:10 น. 20:10 ป.1 222
18:00 น. 21:00 ป.1 222
19:00 น. 22:00 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเดอะมอล์โคราช

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:35 ป.1 222
05:00 น. 08:35 ป.1 222
06:20 น. 09:55 ป.1 222
07:10 น. 10:45 ป.1 222
08:00 น. 11:35 ป.1 222
08:40 น. 12:15 ป.1 222
09:30 น. 13:05 ป.1 222
10:30 น. 14:05 ป.1 222
11:30 น. 15:05 ป.1 222
12:30 น. 16:05 ป.1 222
13:30 น. 17:05 ป.1 222
14:30 น. 18:05 ป.1 222
15:30 น. 19:05 ป.1 222
16:20 น. 19:55 ป.1 222
17:10 น. 20:45 ป.1 222
18:00 น. 21:35 ป.1 222
19:00 น. 22:35 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดเซฟวัน

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:30 ป.1 222
05:00 น. 08:30 ป.1 222
06:20 น. 09:50 ป.1 222
07:10 น. 10:40 ป.1 222
08:00 น. 11:30 ป.1 222
08:40 น. 12:10 ป.1 222
09:30 น. 13:00 ป.1 222
10:30 น. 14:00 ป.1 222
11:30 น. 15:00 ป.1 222
12:30 น. 16:00 ป.1 222
13:30 น. 17:00 ป.1 222
14:30 น. 18:00 ป.1 222
15:30 น. 19:00 ป.1 222
16:20 น. 19:50 ป.1 222
17:10 น. 20:40 ป.1 222
18:00 น. 21:30 ป.1 222
19:00 น. 22:30 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราช

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:38 ป.1 222
05:00 น. 08:38 ป.1 222
06:20 น. 09:58 ป.1 222
07:10 น. 10:48 ป.1 222
08:00 น. 11:38 ป.1 222
08:40 น. 12:18 ป.1 222
09:30 น. 13:08 ป.1 222
10:30 น. 14:08 ป.1 222
11:30 น. 15:08 ป.1 222
12:30 น. 16:08 ป.1 222
13:30 น. 17:08 ป.1 222
14:30 น. 18:08 ป.1 222
15:30 น. 19:08 ป.1 222
16:20 น. 19:58 ป.1 222
17:10 น. 20:48 ป.1 222
18:00 น. 21:38 ป.1 222
19:00 น. 22:38 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวด

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 07:20 ป.1 222
05:00 น. 08:20 ป.1 222
06:20 น. 09:40 ป.1 222
07:10 น. 10:30 ป.1 222
08:00 น. 11:20 ป.1 222
08:40 น. 12:00 ป.1 222
09:30 น. 12:50 ป.1 222
10:30 น. 13:50 ป.1 222
11:30 น. 14:50 ป.1 222
12:30 น. 15:50 ป.1 222
13:30 น. 16:50 ป.1 222
14:30 น. 17:50 ป.1 222
15:30 น. 18:50 ป.1 222
16:20 น. 19:40 ป.1 222
17:10 น. 20:30 ป.1 222
18:00 น. 21:20 ป.1 222
19:00 น. 22:20 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 00:15 +1d ป.1 232

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:10 ป.1 222
05:00 น. 09:10 ป.1 222
06:20 น. 10:30 ป.1 222
07:10 น. 11:20 ป.1 222
08:00 น. 12:10 ป.1 222
08:40 น. 12:50 ป.1 222
09:30 น. 13:40 ป.1 222
10:30 น. 14:40 ป.1 222
11:30 น. 15:40 ป.1 222
12:30 น. 16:40 ป.1 222
13:30 น. 17:40 ป.1 222
14:30 น. 18:40 ป.1 222
15:30 น. 19:40 ป.1 222
16:20 น. 20:30 ป.1 222
17:10 น. 21:20 ป.1 222
18:00 น. 22:10 ป.1 222
19:00 น. 23:10 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - นครราชสีมา แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:00 ป.1 222
05:00 น. 09:00 ป.1 222
06:20 น. 10:20 ป.1 222
07:10 น. 11:10 ป.1 222
08:00 น. 12:00 ป.1 222
08:40 น. 12:40 ป.1 222
09:30 น. 13:30 ป.1 222
10:00 น. 14:34 ป.1 222
10:30 น. 14:30 ป.1 222
11:30 น. 15:30 ป.1 222
12:30 น. 16:30 ป.1 222
13:30 น. 17:30 ป.1 222
14:30 น. 18:30 ป.1 222
15:30 น. 19:30 ป.1 222
16:20 น. 20:20 ป.1 222
17:10 น. 21:10 ป.1 222
18:00 น. 22:00 ป.1 222
18:45 น. 22:40 ป.1 222
19:00 น. 23:00 ป.1 222

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอเซกา

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 07:25 +1d ป.1 619

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตำบลบึงโขงหลง

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 07:35 +1d ป.1 626

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดงบัง

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 08:00 +1d ป.1 650

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ลำปลายมาศ

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:19 ป.1 293
19:30 น. 01:25 +1d ป.1 293
20:30 น. 01:49 +1d ป.1 293

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกระสัง

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:35 ป.1 334
19:30 น. 02:10 +1d ป.1 334
20:30 น. 02:05 +1d ป.1 334

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนางรอง

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 12:20 ป.1 327
09:00 น. 13:06 ป.1 327
19:40 น. 00:20 +1d ป.1 327
20:15 น. 00:56 +1d ป.1 327
21:30 น. 01:36 +1d ป.1 327

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดประโคนชัย

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 12:50 ป.1 327
09:00 น. 13:47 ป.1 327
19:40 น. 00:50 +1d ป.1 327
20:15 น. 01:26 +1d ป.1 327
21:30 น. 02:17 +1d ป.1 327

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองกี่

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 11:40 ป.1 327
19:40 น. 23:40 ป.1 327

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. บุรีรัมย์

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:50 ป.1 293
19:30 น. 01:44 +1d ป.1 293
20:30 น. 02:20 +1d ป.1 293

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิจิตร

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:00 น. 17:40 ป.1 289

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:30 น. 19:15 ป.1 310

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิษณุโลก

ค้นเมื่อ : 26 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:30 น. 19:00 ป.1 310

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บรบือ

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:00 +1d ป.1 380

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. ป.1 349
19:15 น. 01:45 +1d ป.1 349
20:30 น. 02:54 +1d ป.1 349

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. มหาสารคาม

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:30 +1d ป.1 400

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ป.1 565

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:25 +1d ป.1 513

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. มุกดาหาร

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 05:05 +1d ป.1 558
20:30 น. 06:30 +1d ป.1 535

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.คำเตย

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:30 +1d ป.1 497

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ห้องแซง

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:30 +1d ป.1 526

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ป.1 472

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:30 +1d ป.1 457

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ป่าติ้ว

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 02:52 +1d ป.1 443
19:15 น. 03:15 +1d ป.1 486
20:30 น. 04:30 +1d ป.1 486

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 06:00 +1d ป.1 526

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเลิงนกทา

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:15 +1d ป.1 517
20:30 น. 06:20 +1d ป.1 497

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ยโสธร

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 02:31 +1d ป.1 443
19:15 น. 03:01 +1d ป.1 443
20:30 น. 04:16 +1d ป.1 443

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองพอก

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 496

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเกษตรวิสัย

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 01:19 +1d ป.1 380
19:15 น. 01:49 +1d ป.1 380
20:30 น. 03:14 +1d ป.1 380
20:30 น. 03:04 +1d ป.1 380

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ร้อยเอ็ด

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:00 +1d ป.1 432

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:45 +1d ป.1 470

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 01:49 +1d ป.1 403
19:15 น. 02:55 +1d ป.1 403
20:30 น. 03:44 +1d ป.1 403
20:30 น. 04:10 +1d ป.1 403

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - เกาะคา

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 04:20 +1d ป.1 584

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สบปราบ

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:20 +1d ป.1 501

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 03:10 +1d ป.1 501

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เถิน

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 02:30 +1d ป.1 501

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดดอยติ

ค้นเมื่อ : 9 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 05:20 +1d ป.1 501

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ห้วยทับทัน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:11 ป.1 384
20:30 น. 03:41 +1d ป.1 384

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:29 ป.1 393
20:30 น. 03:59 +1d ป.1 393

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดขุขันธ์(เก่า)

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 14:51 ป.1 348
19:40 น. 02:51 ป.1 348

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บ้านเมืองน้อย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 17:50 ป.1 497
20:30 น. 05:20 +1d ป.1 497

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ศรีสะเกษ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 15:17 ป.1 393
09:00 น. 16:37 ป.1 393
19:40 น. 03:17 +1d ป.1 393
20:30 น. 04:07 +1d ป.1 393

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีเดินรถขุขันธ์

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 14:44 ป.1 348
19:40 น. 02:44 +1d ป.1 348
20:15 น. 02:05 +1d ป.1 348

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พรรณานิคม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:12 +1d ป.1 599

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:15 +1d ป.1 576

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:54 +1d ป.1 558

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอคำตากล้า

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:45 +1d ป.1 598

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 06:00 +1d ป.1 553

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 05:30 +1d ป.1 553

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุสุมาลย์

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:07 +1d ป.1 675

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดดงมะไฟ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:19 +1d ป.1 599

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดพังโคน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:55 +1d ป.1 558

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดอนเขือง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 04:15 +1d ป.1 558

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านท่าแร่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 07:00 +1d ป.1 675

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. สกลนคร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:30 +1d ป.1 599

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศีขรภูมิ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:42 ป.1 454
20:30 น. 03:12 +1d ป.1 454

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สำโรงทาบ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 16:00 ป.1 454
20:30 น. 03:30 +1d ป.1 454

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกาบเชิง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:32 ป.1 346
21:30 น. 04:02 +1d ป.1 346

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแนงมุด

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:01 ป.1 346
21:30 น. 03:31 +1d ป.1 346

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปราสาท

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 13:38 ป.1 317
19:40 น. 01:38 +1d ป.1 317
20:15 น. 02:13 +1d ป.1 317

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดพนมดงรัก

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 14:41 ป.1 317
21:30 น. 03:11 +1d ป.1 317

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสังขะ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:40 น. 13:20 ป.1 418
19:40 น. 01:20 +1d ป.1 418
20:15 น. 01:55 +1d ป.1 418

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. สุรินทร์

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:14 ป.1 324
19:30 น. 02:26 +1d ป.1 324
20:30 น. 02:44 +1d ป.1 324

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตำบลหนองสองห้อง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:30 +1d ป.1 515

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำสวย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:40 +1d ป.1 515

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองคาย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 07:00 +1d ป.1 515

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.น้ำปลีก

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 03:09 +1d ป.1 486

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.เสนางคนิคม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:05 +1d ป.1 517

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หัวตะพาน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 03:30 +1d ป.1 486

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:25 +1d ป.1 544

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 03:52 +1d ป.1 520

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 03:39 +1d ป.1 486
20:30 น. 04:54 +1d ป.1 486

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 03:56 +1d ป.1 520

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด โนนสะอาด

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 03:40 +1d ป.1 473

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด บ้านคำยาง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:40 +1d ป.1 553

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองหาน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:55 +1d ป.1 558

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอวังสามหมอ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:25 +1d ป.1 497

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอศรีธาตุ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:15 น. 04:05 +1d ป.1 386

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 02:34 +1d ป.1 558
20:30 น. 04:10 +1d ป.1 473

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเม็ก

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:06 +1d ป.1 558

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุตรดิตถ์

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 18:00 ป.1 395
11:30 น. 21:00 ป.1 451
20:00 น. 03:30 +1d ป.1 395

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เขมราฐ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:58 +1d ป.1 544

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โขงเจียม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 04:58 +1d ป.1 589

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:45 น. 03:42 +1d ป.1 560

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากแซง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 06:30 +1d ป.1 571

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดม่วงสามสิบ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:15 +1d ป.1 571

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองขุ่น

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:35 +1d ป.1 571

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองผือ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:30 +1d ป.1 544

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:15 น. 03:05 +1d ป.1 544

บขส. แม่สอด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 18:00 ป.1 442
20:20 น. 05:20 +1d ป.1 442

จุดจอด อ.บ้านแพง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 05:00 +1d ป.1 650

บขส. นครพนม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:19 +1d ป.1 675

จุดจอด ต.สูงเนิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:30 น. 08:00 ป.1 222
05:30 น. 09:00 ป.1 222
06:50 น. 10:20 ป.1 222
07:40 น. 11:10 ป.1 222
08:30 น. 12:00 ป.1 222
09:10 น. 12:40 ป.1 222
10:00 น. 13:30 ป.1 222
11:00 น. 14:30 ป.1 222
12:00 น. 15:30 ป.1 222
13:00 น. 16:30 ป.1 222
14:00 น. 17:30 ป.1 222
15:00 น. 18:30 ป.1 222
16:00 น. 19:30 ป.1 222
16:50 น. 20:20 ป.1 222
17:40 น. 21:10 ป.1 222
18:30 น. 22:00 ป.1 222
19:30 น. 23:00 ป.1 222

จุดจอด อ.สีคิ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:45 น. 08:00 ป.1 222
05:45 น. 09:00 ป.1 222
07:05 น. 10:20 ป.1 222
07:55 น. 11:10 ป.1 222
08:45 น. 12:00 ป.1 222
09:25 น. 12:40 ป.1 222
10:15 น. 13:30 ป.1 222
11:15 น. 14:30 ป.1 222
12:15 น. 15:30 ป.1 222
13:15 น. 16:30 ป.1 222
14:15 น. 17:30 ป.1 222
15:15 น. 18:30 ป.1 222
16:15 น. 19:30 ป.1 222
17:05 น. 20:20 ป.1 222
17:55 น. 21:10 ป.1 222
18:45 น. 22:00 ป.1 222
19:45 น. 23:00 ป.1 222

จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
23:00 น. 02:20 +1d ป.1 232

บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:10 น. 08:00 ป.1 222
05:10 น. 09:00 ป.1 222
06:30 น. 10:20 ป.1 222
07:20 น. 11:10 ป.1 222
08:10 น. 12:00 ป.1 222
08:50 น. 12:40 ป.1 222
09:40 น. 13:30 ป.1 222
10:40 น. 14:30 ป.1 222
11:40 น. 15:30 ป.1 222
12:40 น. 16:30 ป.1 222
13:40 น. 17:30 ป.1 222
14:40 น. 18:30 ป.1 222
15:40 น. 19:30 ป.1 222
16:30 น. 20:20 ป.1 222
17:20 น. 21:10 ป.1 222
18:10 น. 22:00 ป.1 222
19:10 น. 23:00 ป.1 222

นครราชสีมา แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
04:00 น. 08:00 ป.1 222
05:00 น. 09:00 ป.1 222
06:20 น. 10:20 ป.1 222
07:10 น. 11:10 ป.1 222
08:00 น. 12:00 ป.1 222
08:40 น. 12:40 ป.1 222
09:30 น. 13:30 ป.1 222
10:30 น. 14:30 ป.1 222
11:30 น. 15:30 ป.1 222
12:30 น. 16:30 ป.1 222
13:30 น. 17:30 ป.1 222
14:30 น. 18:30 ป.1 222
15:30 น. 19:30 ป.1 222
16:20 น. 20:20 ป.1 222
17:10 น. 21:10 ป.1 222
18:00 น. 22:00 ป.1 222
19:00 น. 23:00 ป.1 222

นครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. บุรีรัมย์

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
14:34 น. 16:14 ป.1 124
00:04 น. 01:44 ป.1 124

นครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. ยโสธร

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:40 น. 02:31 +1d ป.1 239

นครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. สุรินทร์

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
14:34 น. 16:56 ป.1 169
00:04 น. 02:26 ป.1 169

จุดจอด อำเภอเซกา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:50 น. 05:00 +1d ป.1 619

จุดจอดตำบลบึงโขงหลง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:40 น. 05:00 +1d ป.1 626

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:15 น. 05:00 +1d ป.1 650

จุดจอดบ้านหนองหิ้ง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:20 น. 05:00 +1d ป.1 600

จุดจอด ลำปลายมาศ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:01 น. 15:56 ป.1 293

จุดจอดนางรอง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:49 น. 14:08 ป.1 327
12:00 น. 18:30 ป.1 327
22:20 น. 02:20 +1d ป.1 327

จุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:10 น. 14:08 ป.1 327
11:00 น. 18:30 ป.1 327
22:00 น. 02:20 +1d ป.1 327

บขส. บุรีรัมย์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:00 น. 15:56 ป.1 293
12:15 น. 19:00 ป.1 293

บขส. พะเยา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 04:30 +1d ป.1 566

บขส. พิจิตร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:50 น. 15:00 ป.1 289

บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 28 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
15:00 น. 21:45 ป.1 310
21:30 น. 04:00 +1d ป.1 310

จุดจอด อ.บรบือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:00 น. 05:00 +1d ป.1 380

จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:53 น. 02:30 +1d ป.1 349
21:13 น. 03:50 +1d ป.1 349

บขส. มหาสารคาม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:10 น. 05:00 +1d ป.1 400

จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 05:00 +1d ป.1 565

จุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 03:50 +1d ป.1 558
19:00 น. 04:30 +1d ป.1 513

บขส. มุกดาหาร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:50 +1d ป.1 558
18:30 น. 04:30 +1d ป.1 535

จุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 04:30 +1d ป.1 497

จุดจอด ต.ห้องแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 05:00 +1d ป.1 526

จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:50 น. 04:30 +1d ป.1 472

จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:00 น. 04:30 +1d ป.1 451

จุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 02:30 +1d ป.1 486
19:58 น. 03:50 +1d ป.1 486

จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 05:00 +1d ป.1 526

จุดจอดเลิงนกทา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 03:50 +1d ป.1 517
19:10 น. 04:30 +1d ป.1 497

บขส. ยโสธร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:24 น. 02:30 +1d ป.1 443
20:04 น. 03:50 +1d ป.1 443
20:35 น. 04:30 +1d ป.1 443

จุดจอด อ.หนองพอก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 491

จุดจอดเกษตรวิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:36 น. 02:30 +1d ป.1 380
21:16 น. 03:50 +1d ป.1 380
21:30 น. 04:30 +1d ป.1 380

บขส. ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 05:00 +1d ป.1 432

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:00 +1d ป.1 470

สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:56 น. 02:30 +1d ป.1 403
20:55 น. 04:30 +1d ป.1 403
21:00 น. 03:50 +1d ป.1 403

จุดจอด อ.วังหิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:20 น. 18:30 ป.1 463

จุดจอด อ.ห้วยทับทัน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:40 น. 19:00 ป.1 384

จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 19:00 ป.1 463

จุดจอดขุขันธ์(เก่า) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:45 น. 18:30 ป.1 348

บ้านเมืองน้อย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 19:00 ป.1 497

บขส. ศรีสะเกษ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 18:30 ป.1 393
09:00 น. 19:00 ป.1 393

สถานีเดินรถขุขันธ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:55 น. 18:30 ป.1 348
20:30 น. 04:00 +1d ป.1 348

จุดจอด บ้านโนนอุดม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:16 น. 05:00 +1d ป.1 576

จุดจอด อ.พรรณานิคม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:40 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 05:00 +1d ป.1 576

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:04 น. 05:19 +1d ป.1 558

จุดจอด อำเภอคำตากล้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:00 +1d ป.1 598

จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:00 +1d ป.1 553

จุดจอด อำเภอวาริชภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 05:00 +1d ป.1 553

จุดจอดดงมะไฟ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอดตลาดพังโคน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:52 น. 05:19 +1d ป.1 558

จุดจอดบ้านดอนเขือง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:10 น. 05:19 +1d ป.1 558

บขส. สกลนคร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:11 น. 05:19 +1d ป.1 599

จุดจอดกาบเชิง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 14:08 ป.1 346

จุดจอดโคกกลาง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:28 น. 14:08 ป.1 310

จุดจอดแนงมุด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:55 น. 14:08 ป.1 346

จุดจอดปราสาท - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
10:30 น. 18:30 ป.1 317
22:20 น. 04:00 +1d ป.1 317

จุดจอดพนมดงรัก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:16 น. 14:08 ป.1 310

จุดจอดสังขะ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:30 น. 18:30 ป.1 418
21:30 น. 04:00 +1d ป.1 418

บขส. สุรินทร์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
09:00 น. 15:56 ป.1 324
11:15 น. 19:00 ป.1 324

จุดจอดตำบลหนองสองห้อง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:00 +1d ป.1 515

จุดจอดน้ำสวย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:55 น. 05:00 +1d ป.1 515

บขส. หนองคาย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 05:00 +1d ป.1 515

จุดจอด ต.เสนางคนิคม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:09 น. 03:50 +1d ป.1 486

จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 02:30 +1d ป.1 544

จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:30 +1d ป.1 486
19:26 น. 03:50 +1d ป.1 486

สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:30 +1d ป.1 520

จุดจอด โนนสะอาด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
22:10 น. 05:00 +1d ป.1 473

จุดจอด บ้านคำยาง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 05:00 +1d ป.1 500

จุดจอด อำเภอวังสามหมอ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:50 น. 05:00 +1d ป.1 497

จุดจอด อำเภอศรีธาตุ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:10 น. 05:00 +1d ป.1 477

จุดจอดแยกกุมภวาปี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:30 น. 05:00 +1d ป.1 473

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:38 น. 05:19 +1d ป.1 558

บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ป.1 473

บขส. อุตรดิตถ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 15:30 ป.1 451
20:30 น. 04:00 +1d ป.1 395

จุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:15 น. 02:30 +1d ป.1 544

จุดจอด อ.โขงเจียม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 04:30 +1d ป.1 589

จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 04:30 +1d ป.1 560

จุดจอดปากแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 02:30 +1d ป.1 571

จุดจอดม่วงสามสิบ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 04:00 +1d ป.1 571

จุดจอดหนองขุ่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:00 +1d ป.1 571

จุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 02:30 +1d ป.1 544

บขส. อุบลราชธานี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:50 น. 04:00 +1d ป.1 544

จุดจอดวังน้อย - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:40 น. 01:34 +1d ป.1 380
21:55 น. 03:04 +1d ป.1 380

ภาพเที่ยวรถ บริษัท เชิดชัยทัวร์ จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. แม่สอดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านแพงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. นครพนมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.สูงเนินกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สีคิ้วกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเดอะมอล์โคราชกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดเซฟวันกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเทอร์มินอล21 โคราชกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหน้า ปตท.โคกกรวดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - นครราชสีมา แห่งที่ 2กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอเซกากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตำบลบึงโขงหลงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดงบังกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ลำปลายมาศกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกระสังกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนางรองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดประโคนชัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองกี่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. บุรีรัมย์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิจิตรกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. พิษณุโลกกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บรบือกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. มหาสารคามกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.นิคมคำสร้อยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. มุกดาหารกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.คำเตยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ห้องแซงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ป่าติ้วกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเลิงนกทากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ยโสธรกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองพอกกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดเกษตรวิสัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ร้อยเอ็ดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - เกาะคากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สบปราบกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดลำปาง(แยกนาก่วม)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เถินกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดดอยติกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ห้วยทับทันกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.อุทุมพรพิสัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดขุขันธ์(เก่า)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บ้านเมืองน้อยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ศรีสะเกษกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีเดินรถขุขันธ์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พรรณานิคมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สว่างแดนดินกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอคำตากล้ากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอวาริชภูมิกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุสุมาลย์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดดงมะไฟกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดพังโคนกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดอนเขืองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านท่าแร่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. สกลนครกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศีขรภูมิกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สำโรงทาบกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกาบเชิงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแนงมุดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปราสาทกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดพนมดงรักกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสังขะกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. สุรินทร์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตำบลหนองสองห้องกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำสวยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองคายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.น้ำปลีกกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.เสนางคนิคมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หัวตะพานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยก อ.ลืออำนาจกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - สถานีขนส่งเทศบาล ต.พนากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด โนนสะอาดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด บ้านคำยางกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองหานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอวังสามหมอกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อำเภอศรีธาตุกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกกุมภวาปีกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเม็กกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุตรดิตถ์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เขมราฐกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โขงเจียมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากแซงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดม่วงสามสิบกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองขุ่นกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองผือกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุบลราชธานีบขส. แม่สอด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.บ้านแพง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. นครพนม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.สูงเนิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.สีคิ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหน้าอู่เชิดชัยทัวร์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. นครราชสีมา แห่งที่ 1 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรนครราชสีมา แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรนครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. บุรีรัมย์นครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. ยโสธรนครราชสีมา แห่งที่ 2 - บขส. สุรินทร์จุดจอด อำเภอเซกา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดตำบลบึงโขงหลง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านหนองหิ้ง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ลำปลายมาศ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดนางรอง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดประโคนชัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. บุรีรัมย์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. พะเยา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. พิจิตร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. พิษณุโลก แห่งที่ 2 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.บรบือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.พยัคฆภูมิพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. มหาสารคาม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ดอนตาล(แยกตลาดสดเทศบาลดอนตาล) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.นิคมคำสร้อย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. มุกดาหาร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.คำเตย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.ห้องแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.กุดชุม(ตรงข้ามร้านทางดีเยาวราช) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ทรายมูล(ตรงข้ามโลตัสแยกป้อมตำรวจ) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ป่าติ้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.เลิงนกทา(ตรงข้ามที่ว่าการอำเภอเลงนกทา) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดเลิงนกทา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. ยโสธร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.หนองพอก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดเกษตรวิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. ร้อยเอ็ด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.โพนทอง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.สุวรรณภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.วังหิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ห้วยทับทัน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.อุทุมพรพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดขุขันธ์(เก่า) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบ้านเมืองน้อย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. ศรีสะเกษ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรสถานีเดินรถขุขันธ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด บ้านโนนอุดม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.พรรณานิคม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.วานรนิวาส (สถานีจอดรถประจำทางเทศบาลวานรนิวาส) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อำเภอคำตากล้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อำเภอพังโคน (สถานีขนส่งผู้โดยสารของเทศบาล) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อำเภอวาริชภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดดงมะไฟ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดตลาดพังโคน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านดอนเขือง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. สกลนคร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดกาบเชิง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดโคกกลาง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดแนงมุด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดปราสาท - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดพนมดงรัก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดสังขะ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. สุรินทร์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดตำบลหนองสองห้อง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดน้ำสวย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. หนองคาย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.เสนางคนิคม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดตลาดสดเทศบาล ต.ปทุมราชวงศา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดอำนาจเจริญ (ข้างธนาคารกรุงไทย) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรสถานีขนส่งเทศบาล ต.พนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด โนนสะอาด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด บ้านคำยาง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อำเภอวังสามหมอ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อำเภอศรีธาตุ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดแยกกุมภวาปี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. อุดรธานี แห่งที่ 1 - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. อุตรดิตถ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.เขมราฐ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.โขงเจียม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ศรีเมืองใหม่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดปากแซง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดม่วงสามสิบ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองขุ่น - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองผือ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. อุบลราชธานี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดวังน้อย - บขส. ขอนแก่น แห่งที่ 3

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »