บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

จองเลย » ขั้นตอนการจองตั๋ว »


เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

เทียนไชยแอร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 72
โทร 08-1266-9930
บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ห้าแยกโนนไฮ
โทร 0-4482-3111

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.บ้านค่าย

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 12:45 VIP 24 292
10:00 น. 14:45 VIP 24 292
11:30 น. 16:15 VIP 24 292
13:30 น. 18:15 VIP 24 292
15:00 น. 19:45 VIP 24 292
17:15 น. 22:00 VIP 24 292
20:00 น. 00:45 +1d VIP 24 292
23:00 น. 03:45 +1d VIP 24 292

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ละหาน

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 12:25 VIP 24 292
10:00 น. 14:25 VIP 24 292
11:30 น. 15:55 VIP 24 292
13:30 น. 17:55 VIP 24 292
15:00 น. 19:25 VIP 24 292
17:15 น. 21:40 VIP 24 292
20:00 น. 00:25 +1d VIP 24 292
23:00 น. 03:25 +1d VIP 24 292

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 12:00 VIP 24 261
10:00 น. 14:00 VIP 24 261
11:30 น. 15:30 VIP 24 261
13:30 น. 17:30 VIP 24 261
15:00 น. 19:00 VIP 24 261
17:15 น. 21:15 VIP 24 261
20:00 น. 00:00 +1d VIP 24 261
23:00 น. 03:00 +1d VIP 24 261

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 13:00 VIP 24 292
10:00 น. 15:00 VIP 24 292
11:00 น. 16:40 VIP 24 292
11:30 น. 16:30 VIP 24 292
13:30 น. 18:30 VIP 24 292
15:00 น. 20:00 VIP 24 292
17:15 น. 22:15 VIP 24 292
20:00 น. 01:00 +1d VIP 24 292
21:00 น. 02:40 +1d VIP 24 292
23:00 น. 04:00 +1d VIP 24 292

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 12:15 VIP 24 261
10:00 น. 14:15 VIP 24 261
11:30 น. 15:45 VIP 24 261
13:30 น. 17:45 VIP 24 261
15:00 น. 19:15 VIP 24 261
17:15 น. 21:30 VIP 24 261
20:00 น. 00:15 +1d VIP 24 261
23:00 น. 03:15 +1d VIP 24 261

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เทพสถิต

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 14:40 ป.1 221
21:00 น. 00:40 +1d ป.1 221

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดซับใหญ่

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 15:30 ป.1 268
21:00 น. 01:30 +1d ป.1 268

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนายางกลัก

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 15:10 ป.1 248
21:00 น. 01:10 +1d ป.1 248

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเขว้า

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 16:20 ป.1 300
21:00 น. 02:20 +1d ป.1 300

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองบัวระเหว

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
11:00 น. 16:00 ป.1 277
21:00 น. 02:00 +1d ป.1 277

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ชัยภูมิ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 13:00 VIP 24 292
10:00 น. 15:00 VIP 24 292
11:00 น. 16:40 VIP 24 292
11:30 น. 16:30 VIP 24 292
13:30 น. 18:30 VIP 24 292
15:00 น. 20:00 VIP 24 292
17:15 น. 22:15 VIP 24 292
20:00 น. 01:00 +1d VIP 24 292
21:00 น. 02:40 +1d VIP 24 292
23:00 น. 04:00 +1d VIP 24 292

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ด่านขุนทด

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:00 น. 11:20 VIP 24 227
10:00 น. 13:20 VIP 24 227
11:30 น. 14:50 VIP 24 227
13:30 น. 16:50 VIP 24 227
15:00 น. 18:20 VIP 24 227
17:15 น. 20:35 VIP 24 227
20:00 น. 23:20 VIP 24 227
23:00 น. 02:20 +1d VIP 24 227

จุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:30 น. 12:00 VIP 24 292
08:45 น. 13:15 VIP 24 292
10:15 น. 14:45 VIP 24 292
11:15 น. 15:45 VIP 24 292
12:15 น. 16:45 VIP 24 292
14:30 น. 19:00 VIP 24 292
17:30 น. 22:00 VIP 24 292
23:30 น. 04:00 +1d VIP 24 292

จุดจอด ต.ละหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:45 น. 12:00 VIP 24 292
09:00 น. 13:15 VIP 24 292
10:30 น. 14:45 VIP 24 292
11:30 น. 15:45 VIP 24 292
12:30 น. 16:45 VIP 24 292
14:45 น. 19:00 VIP 24 292
17:45 น. 22:00 VIP 24 292
23:45 น. 04:00 +1d VIP 24 292

จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:15 น. 12:00 VIP 24 292
08:30 น. 13:15 VIP 24 292
10:00 น. 14:45 VIP 24 292
11:00 น. 15:45 VIP 24 292
12:00 น. 16:45 VIP 24 292
12:00 น. 17:40 ป.1 308
14:15 น. 19:00 VIP 24 292
17:15 น. 22:00 VIP 24 292
23:15 น. 04:00 +1d VIP 24 292
21:00 น. 02:40 +1d ป.1 308

จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:55 น. 12:00 VIP 24 261
09:10 น. 13:15 VIP 24 261
10:40 น. 14:45 VIP 24 261
11:40 น. 15:45 VIP 24 261
12:40 น. 16:45 VIP 24 261
14:55 น. 19:00 VIP 24 261
17:55 น. 22:00 VIP 24 261
23:55 น. 04:00 +1d VIP 24 261

จุดจอด อ.เทพสถิต - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
14:00 น. 17:40 ป.1 221
23:00 น. 02:40 +1d ป.1 221

จุดจอดซับใหญ่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:00 น. 17:40 ป.1 268
22:00 น. 02:40 +1d ป.1 268

จุดจอดนายางกลัก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:20 น. 17:40 ป.1 248
22:20 น. 02:40 +1d ป.1 248

จุดจอดบ้านเขว้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:20 น. 17:40 ป.1 300
21:20 น. 02:40 +1d ป.1 300

จุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
13:35 น. 17:40 ป.1 248
22:35 น. 02:40 +1d ป.1 248

จุดจอดหนองบัวระเหว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
12:40 น. 17:40 ป.1 277
21:40 น. 02:40 +1d ป.1 277

บขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:00 น. 12:00 VIP 24 292
08:15 น. 13:15 VIP 24 292
09:45 น. 14:45 VIP 24 292
10:45 น. 15:45 VIP 24 292
11:45 น. 16:45 VIP 24 292
12:00 น. 17:40 VIP 24 292
14:00 น. 19:00 VIP 24 292
17:00 น. 22:00 VIP 24 292
21:00 น. 02:40 +1d ป.1 308
23:00 น. 04:00 +1d VIP 24 292

จุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:20 น. 12:00 VIP 24 227
09:35 น. 13:15 VIP 24 227
11:05 น. 14:45 VIP 24 227
12:05 น. 15:45 VIP 24 227
13:05 น. 16:45 VIP 24 227
15:20 น. 19:00 VIP 24 227
18:20 น. 22:00 VIP 24 227
00:20 น. 04:00 +1d VIP 24 227

ภาพเที่ยวรถ บริษัท เทียนไชยแอร์ จำกัด ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.บ้านค่ายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.ละหานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ต.หนองบัวโคก (สะพานลอย)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้)กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เทพสถิตกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดซับใหญ่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนายางกลักกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเขว้ากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองบัวระเหวกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ชัยภูมิกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ด่านขุนทดจุดจอด ต.บ้านค่าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด ต.ละหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด สนง.เทียนไชยแอร์ จ.ชัยภูมิ ห้าแยกโนนไฮ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.จัตุรัส (ตรงข้ามไดนาสตี้) - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.เทพสถิต - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดซับใหญ่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดนายางกลัก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านเขว้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านวังใหม่พัฒนา - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองบัวระเหว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. ชัยภูมิ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ด่านขุนทด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »