เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - ศรีสุเทพทัวร์

ศรีสุเทพทัวร์
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) ชั้น 1 ช่องหมายเลข 15/1,15,71,72
โทร 02-894-6167,02-894-6166
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช ออฟฟิต ศรีสุเทพ
โทร 075-348089
จุดจอด อ.ขนอม จุดจำหน่ายตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-528605
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-215173
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 087-4725252
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 089-4741352
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล ช่องจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 074-723435,089-6538593
จุดจอด อ.เชียรใหญ่ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 075-386211
จุดจอดบ้านบ่อล้อ จุดจำหน่ายตั๋วศรีสุเทพทัวร์
โทร 085-5841401
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง จุดจำหน่ายตั๋ว หมูปากพนังศรีสุเทพทัวร์ ตรงข้ามโลตัสปากพนัง
โทร 075-518132
จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ จุดขายตั๋วศรีสุเทพทัวร์ ข้างธนาคารไทยพาณิชย์
โทร 089-4738198

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว ศรีสุเทพทัวร์

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ทุ่งยาว

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 07:00 +1d ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.บ้านนา

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.สุโสะ

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.อ่าวตง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดปะเหลียน

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดย่านตาขาว

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 07:00 +1d ป.1 727

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตรัง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 06:30 +1d ป.1 711

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นครศรีธรรมราช

ค้นเมื่อ : 18-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 06:00 +1d VIP 32 777
18:30 น. 06:40 +1d VIP 32 777

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสง

ค้นเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 05:30 +1d ป.1 652

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ปากพนัง

ค้นเมื่อ : 18-20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 07:00 +1d VIP 32 811

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดฉลุง

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 09:15 +1d ป.1 828

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดท่าแพ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 09:00 +1d ป.1 828

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดทุ่งหว้า

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 08:00 +1d ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดละงู

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 08:30 +1d ป.1 787

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สตูล

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 10:00 +1d ป.1 828

บขส. ตรัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 05:00 +1d ป.1 711

บขส. อ.ทุ่งสง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:00 +1d VIP 32 760
18:30 น. 05:00 +1d ป.1 652

บขส. อ.ปากพนัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 20-22 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:00 น. 05:00 +1d VIP 32 811

บขส. สตูล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
14:30 น. 05:00 +1d ป.1 828

ภาพเที่ยวรถ ศรีสุเทพทัวร์ ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.ทุ่งยาวกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.บ้านนากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.สุโสะกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอด ต.อ่าวตงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดปะเหลียนกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดย่านตาขาวกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. ตรังกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. นครศรีธรรมราชกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ทุ่งสงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. อ.ปากพนังกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดฉลุงกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดท่าแพกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดทุ่งหว้ากรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - จุดจอดละงูกรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี - บขส. สตูลบขส. ตรัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. อ.ทุ่งสง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. อ.ปากพนัง - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนีบขส. สตูล - กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »