เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สวัสดีอีสาน

สวัสดีอีสาน
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 23, 64
โทร 0-2537-8611,0-2936-3001
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.บึงกาฬ สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.บึงกาฬ
โทร 0-4249-1571
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น บขส.3, ช่อง13
โทร 098-2062514 , 083-3441828
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานสวัสดีอีสานทัวร์ จ.หนองบัวลำภู
โทร 087-2208994

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สวัสดีอีสาน

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด เขาสวนกวาง

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:00 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:00 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:40 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ภูเวียง

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 03:19 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองนาคำ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 03:29 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำพอง

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 00:45 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:00 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 02:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเรือ

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 02:59 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ขอนแก่น

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
21:00 น. 03:00 +1d ม.4 พ 443

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านแท่น

ค้นเมื่อ : 19 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 02:29 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โซ่พิสัย

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:55 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บุ้งคล้า

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 07:10 +1d ม.4 พ 769

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พรเจริญ

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:55 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 07:35 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีวิไล

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:05 +1d ม.4 พ 710
20:55 น. 07:45 +1d ม.4 พ 710

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดไคสี

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:15 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 07:40 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดชัยพร

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:55 +1d ม.4 พ 769

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดโนนสมบูรณ์

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:15 +1d ม.4 พ 735
20:55 น. 07:55 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านคำแก้ว

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 06:55 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านสะง้อ

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:20 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:25 +1d ม.4 พ 693
20:55 น. 07:05 +1d ม.4 พ 693

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:15 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหอคำ

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 06:05 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 07:20 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากคาด

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:45 +1d ม.4 พ 685
21:00 น. 07:00 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 21 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 05:35 +1d ม.4 พ 735
19:45 น. 06:35 +1d ม.4 พ 735
20:55 น. 08:15 +1d ม.4 พ 735
21:00 น. 08:00 +1d ม.4 พ 735

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านม่วง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:30 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สว่างแดนดิน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:50 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดเรือคำ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:20 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดโคกสี

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:55 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านโคกคอน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:55 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดงบัง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:00 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านต้าย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:45 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเหล่า

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:05 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองแวง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 05:10 +1d ม.4 พ 680

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เฝ้าไร่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:55 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:35 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โพนพิสัย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:15 +1d ม.4 พ 643
21:00 น. 06:20 +1d ม.4 พ 643

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.รัตนวาปี

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:30 +1d ม.4 พ 685
21:00 น. 06:40 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สังคม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:59 +1d ม.4 พ 664

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำสวย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 05:20 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านคำปะกั้ง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:35 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:15 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเซิม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:45 +1d ม.4 พ 659
20:55 น. 06:25 +1d ม.4 พ 659

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านน้ำเป

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 05:35 +1d ม.4 พ 685

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองคาย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 04:45 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 05:50 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีบุญเรือง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 01:49 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 03:39 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดกระสู้

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:29 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดดินจี่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:19 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนาคำไฮ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:19 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 05:09 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนาด่าน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592
20:29 น. 06:19 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกข้าวสาร

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:29 +1d ม.4 พ 599

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสุวรรณคูหา

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:49 +1d ม.4 พ 592

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองบัวลำภู

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:49 น. 03:19 +1d ม.4 พ 527
20:29 น. 04:39 +1d ม.4 พ 527

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด โนนสะอาด

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:15 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:30 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:15 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 03:55 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 05:15 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ห้วยเกิ้ง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:25 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 02:40 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.นายูง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:39 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.น้ำโสม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:09 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านดุง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 03:05 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:45 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านผือ

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:39 +1d ม.4 พ 599

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองหาน

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:25 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:30 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:05 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดจิก

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:45 +1d ม.4 พ 622

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดคอนสาย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:05 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:10 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:45 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดทุ่งใหญ่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านกลางใหญ่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:49 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านก้อง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:19 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านนาคำน้อย

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:29 +1d ม.4 พ 655

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านนาต้อง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 07:49 +1d ม.4 พ 664

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดพังงู

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:30 น. 04:20 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:35 +1d ม.4 พ 603
19:45 น. 03:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:45 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:15 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 04:20 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกสามเหลี่ยม

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
20:29 น. 06:59 +1d ม.4 พ 641

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:45 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 03:50 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:25 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองบัวแดง

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:15 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:20 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:55 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเม็ก

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 02:35 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:40 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 05:15 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองแวงใหญ่

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 01:55 +1d ม.4 พ 603
20:30 น. 04:05 +1d ม.4 พ 603
20:55 น. 04:35 +1d ม.4 พ 603

กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1

ค้นเมื่อ : 10 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:45 น. 03:45 +1d ม.4 พ 603
21:00 น. 05:00 +1d ม.4 พ 603

บขส. ขอนแก่น - จุดจอดไคสี

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 07:40 ม.4 พ 284

บขส. ขอนแก่น - จุดจอดบ้านหอคำ

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 07:20 ม.4 พ 284

บขส. ขอนแก่น - จุดจอดปากคาด

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 07:00 ม.4 พ 246

บขส. ขอนแก่น - บขส. บึงกาฬ

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 08:00 ม.4 พ 284

บขส. ขอนแก่น - จุดจอด อ.โพนพิสัย

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 06:20 ม.4 พ 210

บขส. ขอนแก่น - จุดจอด อ.รัตนวาปี

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 06:40 ม.4 พ 246

บขส. ขอนแก่น - จุดจอดน้ำสวย

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 05:20 ม.4 พ 170

บขส. ขอนแก่น - บขส. หนองคาย

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 05:50 ม.4 พ 170

บขส. ขอนแก่น - จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญ

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 05:15 ม.4 พ 170

บขส. ขอนแก่น - จุดจอดแยกกุมภวาปี

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 04:20 ม.4 พ 170

บขส. ขอนแก่น - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1

ค้นเมื่อ : 22 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
03:00 น. 05:00 ม.4 พ 170

จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอด อ.บุ้งคล้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 769

จุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
17:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 710
17:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 710

จุดจอดไคสี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:30 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดชัยพร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 04:15 +1d ม.4 พ 769

จุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 735
17:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
18:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:50 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:25 น. 03:30 +1d ม.4 พ 693
17:55 น. 04:00 +1d ม.4 พ 693

จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:55 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
17:45 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอดปากคาด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

บขส. บึงกาฬ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 23 กุมภาพันธ์ 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
16:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 735
17:00 น. 04:00 +1d ม.4 พ 735
17:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 735

จุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 03:30 +1d ป.1 680

จุดจอดโคกสี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:35 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:35 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:10 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:25 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอดหนองแวง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 680

จุดจอด อ.เฝ้าไร่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:40 น. 04:15 +1d ม.4 พ 643

จุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:15 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

จุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:10 น. 03:30 +1d ม.4 พ 659
18:40 น. 04:00 +1d ม.4 พ 659

จุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:20 น. 04:15 +1d ม.4 พ 685

จุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
18:50 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:20 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:30 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:40 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
20:10 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดกุดจิก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 622

จุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:00 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:30 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

จุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

ค้นเมื่อ : 11 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
19:20 น. 03:30 +1d ม.4 พ 603
19:50 น. 04:00 +1d ม.4 พ 603

ภาพเที่ยวรถ สวัสดีอีสาน ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด เขาสวนกวางกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ภูเวียงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองนาคำกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำพองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเรือกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. ขอนแก่นกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านแท่นกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โซ่พิสัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บุ้งคล้ากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.พรเจริญกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีวิไลกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดไคสีกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดชัยพรกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดโนนสมบูรณ์กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านคำแก้วกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านสะง้อกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหนองหัวช้างกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านห้วยก้านเหลืองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านหอคำกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดปากคาดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. บึงกาฬกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านม่วงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สว่างแดนดินกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดเรือคำกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดโคกสีกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านโคกคอนกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านดงบังกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านต้ายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเหล่ากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองแวงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.เฝ้าไร่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.โพนพิสัยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.รัตนวาปีกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.สังคมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดน้ำสวยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านคำปะกั้งกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านเซิมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านน้ำเปกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองคายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.ศรีบุญเรืองกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดกระสู้กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดดินจี่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนาคำไฮกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดนาด่านกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกข้าวสารกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสุวรรณคูหากรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. หนองบัวลำภูกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด โนนสะอาดกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด ห้วยเกิ้งกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.นายูงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.น้ำโสมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านดุงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.บ้านผือกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอด อ.หนองหานกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดกุดจิกกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดคอนสายกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดทุ่งใหญ่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านกลางใหญ่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านก้องกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านนาคำน้อยกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดบ้านนาต้องกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดพังงูกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกกุมภวาปีกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดแยกสามเหลี่ยมกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดสวนธรรมชาติ สวนลิงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองบัวแดงกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองเม็กกรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - จุดจอดหนองแวงใหญ่กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1บขส. ขอนแก่น - จุดจอดไคสีบขส. ขอนแก่น - จุดจอดบ้านหอคำบขส. ขอนแก่น - จุดจอดปากคาดบขส. ขอนแก่น - บขส. บึงกาฬบขส. ขอนแก่น - จุดจอด อ.โพนพิสัยบขส. ขอนแก่น - จุดจอด อ.รัตนวาปีบขส. ขอนแก่น - จุดจอดน้ำสวยบขส. ขอนแก่น - บขส. หนองคายบขส. ขอนแก่น - จุดจอด ปากทางอำเภอเพ็ญบขส. ขอนแก่น - จุดจอดแยกกุมภวาปีบขส. ขอนแก่น - บขส. อุดรธานี แห่งที่ 1จุดจอด อ.โซ่พิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.บุ้งคล้า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.พรเจริญ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.ศรีวิไล - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดไคสี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดชัยพร - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดโนนสมบูรณ์ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านคำแก้ว - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านสะง้อ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านหนองหัวช้าง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านห้วยก้านเหลือง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านหอคำ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดปากคาด - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรบขส. บึงกาฬ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.บ้านม่วง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.สว่างแดนดิน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดกุดเรือคำ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดโคกสี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านโคกคอน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านดงบัง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านต้าย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านเหล่า - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองแวง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.เฝ้าไร่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.โพนพิสัย - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.รัตนวาปี - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านคำปะกั้ง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านเซิม - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดบ้านน้ำเป - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.บ้านดุง - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอด อ.หนองหาน - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดกุดจิก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดทุ่งใหญ่ - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักรจุดจอดหนองเม็ก - กรุงเทพ (หมอชิต2) จตุจักร

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »