เบอร์โทร/จุดรับตั๋ว - สหมิตรอุบล

สหมิตรอุบล
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 088-3788643
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.มุกดาหาร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 063-6634821
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 098-5318652
สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ธาตุพนม ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 084-7868865
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สกลนคร ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 099-2277200
สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี ช่องจำหน่ายตั๋วสหมิตรอุบล
โทร 089-2785909

ตารางเดินรถ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว สหมิตรอุบล

บขส. นครพนม - บขส. อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
05:45 น. 10:00 รถตู้ 220
07:30 น. 11:45 รถตู้ 220
08:30 น. 12:45 รถตู้ 220
09:30 น. 13:45 รถตู้ 220
10:30 น. 14:45 รถตู้ 220
12:30 น. 16:45 รถตู้ 220
13:30 น. 17:45 รถตู้ 220
15:00 น. 19:15 รถตู้ 220

บขส. มุกดาหาร - บขส. อุบลราชธานี

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
08:30 น. 11:00 รถตู้ 135
10:45 น. 13:15 รถตู้ 135

บขส. อุบลราชธานี - บขส. นครพนม

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:30 น. 11:00 รถตู้ 220
08:00 น. 12:30 รถตู้ 220
09:00 น. 13:30 รถตู้ 220
11:00 น. 15:30 รถตู้ 220
12:45 น. 17:15 รถตู้ 220
14:00 น. 18:30 รถตู้ 220
15:00 น. 19:30 รถตู้ 220
16:30 น. 21:00 รถตู้ 220

บขส. อุบลราชธานี - บขส. มุกดาหาร

ค้นเมื่อ : 24 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
07:10 น. 09:40 รถตู้ 135
12:30 น. 15:00 รถตู้ 135
14:30 น. 17:00 รถตู้ 135

บขส. อุบลราชธานี - บขส. สกลนคร

ค้นเมื่อ : 25 มีนาคม 2566

เวลาออก เวลาถึง ประเภท ราคาตั๋ว
06:40 น. 11:30 +1d มินิบัส 247
10:00 น. 14:25 +1d รถตู้ 247
15:15 น. 20:05 +1d มินิบัส 247

ภาพเที่ยวรถ สหมิตรอุบล ที่ค้นจากระบบจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บขส. นครพนม - บขส. อุบลราชธานีบขส. มุกดาหาร - บขส. อุบลราชธานีบขส. อุบลราชธานี - บขส. นครพนมบขส. อุบลราชธานี - บขส. มุกดาหารบขส. อุบลราชธานี - บขส. สกลนคร

จองตั๋วรถทัวร์ เช็คราคาตั๋ว : จองตั๋วเลย »